Kriteriji za popunjavanje lista

Kriteriji prema kojima se predlažu i nominiraju projekti na Ambasadoru 2021. bit će objavljeni 22. siječnja/januara

Više info uskoro...

kriteriji, ambasador 2021

Prati nas na